Adobe InDesign - Jak připravit data pro tisk

Adobe InDesign - Jak připravit data pro tisk

Rozměry dokumentu

První krok při zpracování nové grafiky je vytvoření nového dokumentu.

  • Velikost stránky je finální rozměr tiskového produktu, v našem případě pro tisk desky 1000 x 2000 mm vložíme tyto hodnoty do pole šířka a výška.
  • Pokud víme, že jde o jednostranný tisk, je počet stránek 1, v případě oboustranného tisku vložíme hodnotu 2 do pole počet stránek a odškrtneme pole protilehlé stránky.
  • Připravujeme-li tisková data pro grafiku ve tvaru obdélníku, tzn. nejde o tvarový ořez, nastavíme si spadávku. Ta se pohybuje v rozmezí 3-10 mm dle velikosti finálního tiskového produktu. Pro velké formáty nastavíme velkou spadávku.


Uložení souboru do tiskového PDF

Poté, co zpracujete Váš grafický motiv nastává čas pro uložení do správného formátu. Zdrojová data máte stále uložena ve formátu .indd, ale do tisku posíláte soubor PDF, ten zaručuje kompatibilitu a také záruku, že se s Vašimi daty nestane nic, co by je pozměnilo při přeuložení.

V horním menu klikneme na nabídku "Soubor" a zvolíme položku "Exportovat"Kromě názvu a místa, kam soubor ukládáme je zde možnost "Uložit jako typ"  
z rozbalovací menu zvolíme "Adobe PDF (Tisk)V následujícím dialogovém okně zvolíme z rozbalovacího menu "Přednastavení Adobe PDF" volbu PDF/X-1a:2001 což je právě standard, ve kterém se zasílají data pro tisk.

Na kartě "Značky a spadávky" odškrtneme ořezové značky apod.
Pro naše tiskové technologie je potřeba mít pouze vložený prostor spadávky, který jsme si definovali již při vytváření nového dokumentu. Naše tiskové technologie jsou zkalibrované dle standardu Coated FOGRA39, který vybereme na kartě "Výstup" z rozbalovacího menu "Cíl"Nyní již zbývá jen stisknout tlačítko Exportovat a dojde k uložení tiskových dat do tiskového PDF.