Slovníček pojmů


Backlite mód se využívá pro tisk na materiály určené k prosvětlení (látky, fólie, plexiskla). Jedná se o tiskový mód, při kterém se nanáší dvojnásobná vrstva inkoustu a to z důvodu zachování živých barev při prosvícení. Tento mód je vhodný pro plochy, kde dochází k permanentnímu prosvícení.

Barevný model CMYK je založen na subtraktivním míchání barev, kdy se bílý papír zakrývá inkousty a tím se omezujeme barevné spektrum, které se od povrchu papíru odráží. Proto se mu říká subtraktivní - odčítací míchání barev.

Teoreticky by pro generování všech barev stačilo míchat inkousty tří barev CMY - Cyan (azurová), Magenta (purpurová), Yellow (žlutá). V praxi se ale používá ještě čtvrtá barva blacK (černá), která pomáhá tisknout typicky černý text, zlevňuje tisk a pomáhá míchat tmavé odstíny. Barevný model CMYK je používán při tisku a potřebuje vnější světlo pro generování bílé barvy odrazem od papíru.

Princip denního a nočního tisku je vytištění dvou stejných obrazů s bílou vrstvou mezi nimi. Tento mód zajišťuje denní pohled bez prosvícení a noční pohled s prosvícením bez vyblednutí barev.

V souvislosti s tiskem často narazíte na zkratku DPI. Pochází z angličtiny, kde zastupuje spojení slov dots per inch (body na palec). Údaj uvádí počet obrazových bodů, pixelů, které se vejdou na jeden palec (1 palec = 2,54 cm). Hodnota 300 DPI tedy říká, že na délce 2,54 cm najdete 300 bodů. Každá tiskárna má svůj vlastní DPI parametr a obecně platí, že čím větší je hodnota DPI, tím detailnější je výsledný výtisk.

Hodnota DPI odkazuje na fyzickou velikost obrazu, který je reprodukován jako skutečná fyzická entita, například vytištěn na papíru nebo zobrazen na monitoru. U digitálně uloženého obrazu není stanovena „přirozená“ fyzická velikost (měřená v palcích nebo centimetrech). Některé digitální formáty souboru zaznamenají DPI hodnotu, která má být použita při tisku. Toto číslo dává tiskárně informaci o zamýšlené velikosti obraz. Například bitmapový obraz může měřit 1000×1000 obrazových bodů. Jestliže je označen jako 250 DPI, bude skutečná velikost 4 × 4 palců. Změna DPI na 100 by změnila velikost na 10×10 palců. Ovšem měnící se hodnota DPI by neměnila velikost obrazu v pixelech, které by zůstávalo 1000×1000.

Potažení tiskoviny plastovou fólií, která zajistí vyšší odolnost před poškozením, ušpiněním, namočením a UV zářením. Laminace může být také okrasná, která dodá výslednému výrobku vzhled kůže, dřeva nebo broušeného kovu.

Latexový tisk disponuje odolným inkoustem s nejnovější generací vůči poškrábání, který je srovnatelný s hard solvent inkousty. Stálost barev u exteriérových aplikací dosahuje 3 roky bez laminace a 5 let s laminací. Díky svému složení navíc splňuje všechny požadavky na ekologický tisk, což může představovat velkou konkurenční výhodu pro takto orientované zadavatele reklamy.

Výhodami tohoto způsobu tisku je odolnost vůči UV záření, vodě a také mechanickému poškození.

Výsledný formát tisku je následně dokončujícím zpracováním oříznut na čistý formát. Výrobek je oříznut o spad na čtverec nebo obdélník dle zadaných rozměrů a dle parametrů nastavení ořezových značek do výsledného čistého formátu dokumentu.

Tento typ grafiky je někdy také označován jako bitmapová grafika. Výsledný obraz je složen do mřížky o určitém počtu bodů, kdy každý z nich nese informaci o použité barvě.

Kvalitu záznamu obrázku ovlivňuje především rozlišení a barevná hloubka. Rozmístění a počet barevných bodů obvykle odpovídají zařízení, na kterém se obrázek vykresluje (monitor, tiskárna). Pokud se obrázek zobrazuje na monitoru, pak většinou stačí rozlišení 72 DPI, pro tisk na tiskárně 300 DPI.

Barevný model RGB obsahuje tři základní barvy R - červenou, G - zelenou a B - modrou. Předpokladem modelu je, že světlo těchto barev vyzařované do okolí skládá ostatní barvy - kombinací červené a zelené vznikne žlutá, kombinací všech barev modelu pak bílá. Proto se modelu říká aditivní způsob míchání barev. Černá barva naopak vznikne tak, že není vyzařována žádná barva.

Barevná model RGB se používá v zařízeních, která světlo vyzařují, tj. například počítačové monitory, dataprojektory, televize ad. Každý pixel na obrazovce je v počítači reprezentován jako hodnoty pro červenou, zelenou a modrou. Tyto hodnoty jsou převedeny do elektrického napětí přes gama korekci a zamyšlená intenzita je reprodukována na displej. Běžně dnes zobrazovací displeje využívají 24 bitů na 1 pixel - 8bitů pro každou z barev, mající rozsah 256 (0 - 255) možných hodnot intenzity pro každou barvu.

Základní modely RGB modelu nejsou přesně specifikovány, takže vzniklo více RGB modelů. Nejznámější a nejrozšířenější je model sRGB, který je standardem operačního systému Windows. Dalším zástupcem RGB modelu je AdobeRGB model, který byl vytvořen firmou Adobe v roce 1998. Vychází z trochu jiných základních barev, a díky tomu obsáhne větší gamut než model sRGB, zejména v odstínech zeleno-modré. Existuje i celá řada dalších RGB modelů, které se ale v praxi moc nepoužívají.

Spadávka (též tisk na spad) je přesah dokumentu určeného pro tisk, který zamezí tomu, aby se u okraje objevil úzký proužek nepotištěné plochy. Spadávku je nutné použít pro všechny tiskoviny, kde má být barva až do kraje.

Dokument obsahující spadávku se vždy tiskne na tiskový arch větší, než je zamýšlený rozměr výsledné tiskoviny, a musí obsahovat ořezové značky, dle kterých je při následném zpracování ořezán na požadovaný formát.

Nepsaným standardem je spadávka 3 – 5 mm široká. V závislosti na použité technologii tisku a na dalším zpracování může být vyžadována spadávka i větší, nebo naopak menší.

Výsledný tisk materiálu je následně dokončujícím zpracováním oříznut do požadovaného tvaru dle vytvořených ořezových kontur (CutContourCut). Použitím tvarového ořezu lze docílit jakéhokoliv tvaru výsledného formátu samolepky, desky a jiných materiálů.

Tiskové stroje s inkoustem UV umožňují tisk jak na flexibilní (rolové), tak na pevné (deskové) materiály. Výhodou této technologie tisku je schopnost tisku přímo na jakýkoli materiál včetně skla. Tisk je okamžitě suchý a připraven k expedici ke klientovi. Tato UV tisková technologie jako jediná umožňuje tisk s bílým inkoust na překrytí tmavých povrchů ,nebo jako podklad při tisku na čirá média.

Vektorová grafika je jeden ze dvou základních způsobů reprezentace obrazových informací v počítačové grafice. Zatímco v rastrové grafice je celý obrázek popsán pomocí hodnot jednotlivých barevných bodů (pixelů - px) uspořádaných do pravoúhlé mřížky, vektorový obrázek je složen ze základních, přesně definovaných útvarů, jako jsou body, přímky, křivky a mnohoúhelníky. Největší výhodou je libovolné zmenšování nebo zvětšování obrázku beze ztráty kvality.

Teoretickým základem vektorové grafiky je analytická geometrie. Obrázek není složen z jednotlivých bodů, ale z křivek – vektorů. Křivky spojují jednotlivé kotevní body a mohou mít definovanou výplň (barevná plocha nebo barevný přechod). Tyto čáry se nazývají Bézierovy křivky.