Wrapovací fólie

Wrapovací fólie

Průběžně Vám představujeme produkty o které je velký zájem. 

V dnešní době on-line prodeje a doručování jsou to především:

 • Obaly a balení
 • Magnety na auta
 • Wrapovací samolepky

Dnes si podrobněji popíšeme právě poslední jmenované: 

Samolepky na auta - wrapovací fólie (celopolep)

Potisk na dopravní prostředky představuje velmi účinnou reklamu. Vozidla jsou každý den v pohybu a byla by škoda nevyužít jejich reklamní potenciál, který je prakticky jen za cenu samolepky.

Polep také chrání dopravní prostředky před odlétajícími kamínky a obecně proti poškrábání karosérie.

Polep oken vhodný i pro dopravní prostředky najdete pod Okenními samolepkami


Fólie jsou opatřeny čirým permanentním dlouhodobě odstranitelným akrylátovým lepidlem s unikátní patentovanou technologií Easy Apply RS, která se stará o to, aby fólie držela přesně na tom místě, kam byla nalepena. Označení Easy Apply znamená snadno aplikovatelné a RS (Repositionable and Slideable) přemístitelné a klouzavé.
Díky této technologii získává wrapper při lepení absolutní kontrolu nad materiálem, zejména pak při hledání jeho správné pozice na polepovaném povrchu. EA RS technologie pomáhá zabránit defektům při lepení, zejména pak nejrůznějším vráskám a bublinám.
Patentované lepidlo totiž při pouhém přiložení fólie k povrchu nelepí a umožňuje tak přesné posouvání, doslova klouzání. Vlastní přilepení nastane teprve po přitlačení fólie k povrchu.
Wrappeři na celém světě si fólie řady SWF pochvalují právě pro tyto jedinečné vlastnosti, které jim práci zjednodušují a urychlují. Nemusí používat aplikační pásky pro fixování fólie a zvládnou za stejný čas více práce.

Důležitým parametrem při výběru vhodné fólie pro celopolep dopravního prostředku je její následná odstranitelnost.
I v tomto ohledu dosahují fólie vynikajících parametrů. A to i díky speciální vrstvě, která má za úkol držet lepidlo na fólii větší silou než drží lepidlo na samotném polepeném povrchu.

Než začnete

Určitě nejdůležitější fází při polepování dopravních prostředků, je správná a důkladná příprava povrchu.

Mohli bychom jednoduše říci umytí, ale v tomto případě to není přesné. Pod pojmem příprava se totiž skrývá opravdu důkladné čistění celého polepovaného povrchu včetně všech záhybů, míst pod těsněními, kolem klik dveří apod. Profesionálové pro dokonalý výsledek dokonce některé části demontují. Zejména nejrůznější kryty, mřížky apod. Základní mytí, které odstraní ty nejhrubší nečistoty, pomůže odstranit automyčka. Pozor, nikdy nepoužívejte programy s voskem. Vosk může nepříznivě ovlivnit přilnavost fólie. V dalším kroku doporučujeme používat čisticí prostředky k tomu určené, které přinesou požadovaný výsledek.

Některé z nich bychom rádi připomněli:

Použijte např. Avery Dennison Surface Cleaner, který odstraní všechny běžné nečistoty a povrch dobře připraví.

Dbejte na vždy čistý, chlup nepouštějící, hadřík. Pravidelně kontrolujte, aby byl opravdu čistý. V opačném případě, byste místo čistění mohli roznášet nečistoty na další, třeba již očistěná místa. Věnujte velkou pozornost místům zvlášť silně znečištěným, jako např. dveřní prahy, motorový prostor, spodní části nárazníku nebo podběhy.

Teplota je důležitá

 • Teplota fólie, polepovaného povrchu a okolního vzduchu musí být v rozsahu specifikovaném v technickém listu.
 • Optimální teplota by měla být v rozsahu 21 – 27°C.
 • Absolutně nejnižší přijatelná teplota je 10°C.
 • 24 hodin před lepení, je nutné ponechat vozidlo adaptovat se na teplotu prostředí
 • Pokud lepíte za nízké teploty je nutné na nástroj (stěrku) vyvíjet větší sílu. Jinak nebude dosaženo funkčních vlastností lepeného spoje mezi povrchem a fólií. V návaznosti na to je nutné počítat s delší dobou vyzrávání lepidla na jeho finální hodnoty. (Při ideálních podmínkách jde o 24 – 48 hodin. Při aplikaci za nízkých teplot může tento čas dosáhnout až svých násobků) Nepodceňujte proces vyzrávání. Můžete tak významně zkrátit životnost celé aplikace! Při nižší teplotě nedojde k dosažení správné úrovně adheze lepidla, a fólie nebude spolehlivě držet na podkladu.
 • Při lepení za vyšší teploty a vlhkosti dochází ke komplikacím způsobeným zvýšenou lepivostí a tím hůře fungujícímu systému EA RS. Pro wrappera bude složitější grafiku správně umístit a aplikovat.

Aplikační techniky

Dosažení dobrých výsledků napomáhá používání korektních aplikačních postupů a technik. 

 • Každá karoserie je jiná a na jejím povrchu jsou nejrůznější prohlubně a výstupky. Aplikační postup při lepení je však vždy stejný.
  Začínejte vždy od nejhlubších částí.
 • Při přípravě povrchu pro lepení věnujte zvláštní důraz na čistění kritických míst, jako jsou prohlubně, prahy, podběhy atd.
 • Při lepení stěrkou vyvíjejte dostatečný tlak a dbejte aby se jednotlivé tahy překrývali z 50%. Ujistěte se, že fólie je v celé své ploše v kontaktu s povrchem. V této fázi fólii nijak nenatahujte.
 • Navlhčete si rukavici a fixujte fólii na jedné straně prolisu…
  ...a potom na druhé straně.
 • Zahřejte folii na 45 – 55°C. Používejte infra teploměr. Správná teplota je důležitá, aby nedocházelo k násilným deformacím.
 • Pomalu zatlačte fólii do prolisu. Začněte vždy v nejhlubším místě.
 • Za působení stejné teploty zatlačte fólii na protilehlé straně prolisu.
 • Přitlačte fólii na zbývajících místech prolisu.
 • Odstraňte případné vzduchové bubliny. Celou fólii vtlačenou do prolisu zahřejte na teplotu 90°C. Vždy se ujistěte, že měříte teplotu na povrchu fólie, ne teplotu vzduchu vycházejícího z horkovzdušné pistole.